МАНІФЕСТ МІКРОСОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Intro екзистенційне

Я живу, а потім я вмру. Це все.

Висячи серед великої порожнечі, дихаючи її холодним повітрям. У трансі споглядаючи вирування ілюзій навколо.
Звідки я? куди я? і що я? і що хапає мене, втягуючи у коловорот умовностей? Один з безчисельних, необов'язкових вихорів ілюзій, який чомусь (чому?) намагається трохи-мить-хоч-ще протримати своє існування, стягуючи сам себе у одне ціле болем та страхом. Безсенсовний організм, в якому, як кров, тече безсенсовне страждання, який фокусується на ньому, щоби ніяк і ніколи не побачити своєї безсенсовності. Навіщо воно жує мене, і я жую його і як виборсатись з цього кубла, і як вийти у порожнечу?

Intro соціальне

/.../ І ось, отримавши політичну владу або політичну свободу (по-комуністські чи по-анархістські), як побудує своє повсякденне соціальне життя колишній пригноблений? Чи батько відмовиться від своєї влади над родиною? Чи люди середнього віку відмовляться від дискримінації дітей та старих? Чи місцева громада відмовиться від приниження нових переселенців? Чи не буде ця особа, що звільнилася від пригноблення, репродукувати ті самі відносини Влади/Пригноблення, в яких була вихована? Чи знає вона щось інше?
Або. Я завтра потрапляю у лібертарну комуну (ну, десь в Гоа, наприклад). Живи вільно! І що, я готовий не боротися за власний авторитет? Я готовий не ревнувати, коли закохаюсь у сусідку? Якщо я намалюю класне графіті на стіні, я готовий не підписуватися? Якщо я добуду грошей, я віддам їх у комуну чи куплю модні штані? Не знаю.

Політичної зміни не достатньо.

Body
Водночас сам: Змінювати власний, внутрішньоособистісний спосіб сприйняття та реагування на соціальні явища та процеси. В тому числі на такі, що відбуваються в мені. Тотальна критика, тотальний сумнів: свідомо не сприймати соціальну реальність як належне. "Чому саме так? І як можна інакше?".
І шукати/створювати групу. Не лишатися самому. Бути одиноким це красиво, але це не звільнить мене від найстрашнішої несвободи обмеженості власними поглядами та потребами. А життя у групі може.
Водночас у групі:
Випробовувати вільне суспільство на власній шкурі. Всередині мікросоціуму обговорення соціальних процесів, аналіз вголос, обмін думками, спільний устрій відносин. Творити вільний спосіб взаємодії між членами мікросоціуму (друзі, родичі, колеги). Фокусуватися на взаємовідносинах. В них ми живемо, і для них ми живемо, і працювати для свободи значить працювати для зміни взаємовідносин. Вільні взаємовідносини між людьми, без Влади/Пригноблення це і мета, і засіб.

Стерегтися маніпуляції (над собою та своєї)! Маніпуляція одного іншими освіченого неосвіченими, вільного невільними, свідомого не-свідомими чи не прояв це Влади/Пригноблення? (Женеш її в двері, вона лізе у вікно).
Завжди спершу вислухати групу, довіряти їй більше, ніж собі (NB: довіряти, а не коритись). Віддавати пріоритет потребам групи, а не своїм.

Обговорювати, обговорювати. Усвідомлювати групові процеси.

Про експансію.
Концепція визволених територій. Якщо не хочу жити у системі Влади/Пригноблення шукаю однодумців, домовляюся з ними про стосунки без Влади/Пригноблення. Якщо спроба вдається кожний з нас намагається вплинути на взаємостосунки у власній родині. Або в робочому колективі. А ті, в свою чергу, передають далі.

Не завжди це можливо. Часто близькі мені люди занадто пов'язані з існуючою системою Влади/Пригноблення. Вона є частиною їх самих. Що ж. Прийняти. Не давити, не ламати, не звинувачувати. Адже це й буде спробою моєї влади над ними. Намагатися поруч з їхньою системою будувати іншу (разом з однодумцями) кращу, людянішу. Тримати систему завжди відкритою для всіх. Якщо хочуть слухати пояснювати, бути завжди готовим пояснювати. Якщо новий спосіб міжлюдських відносин виявиться кращим інші будуть приєднуватися. Якщо не захочуть значить, щось не так в цьому способі.

Про тиск зовні.
Коли тиснуть відстоювати, але лишатися відкритим для змін. Якщо на визволеній території встановлюється якась догма хіба це визволена територія?
Якщо шуміти страшно - працювати тихо. Якщо визволення інших неможливе - визволяти себе. Якщо є можливість відкрито боротися, якщо нема: дурити, ховатися, не підігрувати їхнім фа-шистським іграм.
Триматися соціального оптимізму. Дивлюся в якій же дупі сиділи, наприклад, демократи-парламентаристи минулого століття! Всі їх спроби змінити монархічний устрій виглядали абсолютно абсурдними і самовбивчими. Або, двадцять років тому ніхто навіть не знав терміну "ейджизм"; а це ж важко коли ти відчуваєш, страждаєш і не можеш навіть назвати=побачити ворога. Тож, коли час від часу чую: "Отямся. Суспільство без Влади/Пригноблення неможливе", посилаю (ввічливо) на хуй. Попередні пройшли свій шмат дороги, чому я не пройду свій? Вже знаю частину маршруту.

Ну а якщо прижмуть... не знаю. Здається мені, що відмовитися від свого сприйняття соціального світу я не зможу ні за яких обставин. Але я ще ніколи не потрапляв у насправді страшне становище. То ж це питання не для маніфесту.

Exit
Я/Ми не доживемо до всесвітньої перемоги над Владою/Пригнобленням. Що ж. Працювати для особистого визволення. Щоби стати вільним треба вчитися і тренуватися. Щоб стати вільним після революції треба стати вільним зараз. Врятуйся сам, і навколо тебе врятуються тисячі.

Вільні взаємовідносини між людьми, без Влади/Пригноблення це і мета, і засіб.


К ПЛАКАТУ!

Умение противопоставить свою творческую практку экономическому рационализму доминирующих - важное условие самой возможности существования действительно другого искусства.

Поле "contemporary art", как социальное, предполагает движение символических капиталлов, а значит, и возможность их конвертации в экономические. Это не может не сказаться на конечной цели любого творческого жеста.

Значит, мы можем делегировать революционные полномочия только художнику, находящемуся вне искусства как профессии, т.е. аматору.

Априорное противопоставление профессионалу аматора отражается и на выборе последним необходимых ему выразительных средств. В областях высокого социального напряжения это должно выражаться в форме наибольшего экспрессивно-эмоционального соучастия - социальном плакате.

Только после обретения подобной практики декларирования мы сможем, наконец, говорить о действенности лево-радикального искусства, его открытости.

ДА НЕ БЫТЬ ИЗЫСКАМ!

Я голосую! Я голосую против изысков. Меня раздражают стили, моды, независимо от того, кому они принадлежат. Мне претят отставленные мизинчики. Тонкостенные бокальчики и искусствоведческие причмокивания вгоняют меня в тоскливый сон. Они все такие же, как и двести лет назад. Только слова теперь еще непонятнее.
Я провозглашаю искренность! И пусть буду я тундрой неогороженной, селом неасфальтированным. Но я буду воспринимать все только за чистую монету. Если мне говорят о любви, я не буду думать об обмане или постели. А чистое искусство интеллектуалам предлагаю хранить в музейных подвалах. Мне жаль хитрунов, манипуляторов и ловкачей от общения. Они же трусы на самом деле, трудно им признаться честно в своей нечестности. Со своей стороны я их не только жалею, но и презираю. Именно они создают большинство подлостей и запутанностей.
А больше всего я ненавижу обиды. Это самая жестокая и безвыходная игра из всех известных изысканным людям. Это основа паутинки, мерзкой, липкой и жирной.
Да будут психологические пещеры! Да сгинут манерные барышни и мажорные вьюноши! Я голосую за простоту и открытость! Я не боюсь признаваться себе и другим в том, что я действительно чувствую. Я не прячу свою агрессию за вежливость. Для меня честнее послать в баню, чем мило улыбаться и играть в вечные игры. И если с кем-то еще мне удастся сломать структуры условностей, то есть надежда на тепло и доверие.
Я голосую за доверие!

НАБОЛЕЛО?… -НАБЛЕВАЛО…

Сначала о методе. Окружающая действительность не дана нам объективно во всей своей полноте. Объективно мы способны воспринимать лишь её незначительный фрагмент, что не позволяет нам на рациональной основе разработать собственное видение мира и, соответственно, систему жизнедеятельности, основывающуюся на такой картине мира.
Проблема, на первый взгляд, успешно снимается с помощью процессов коммуникации, понимаемой в широком смысле. С точки зрения влияния на построение картины мира (прежде всего социального как опосредующего всю совокупность мироотношений) в первую очередь обращают на себя внимание два компонента системы общественной коммуникации - распостранение образов мира и распостранение идей о мире. В первом случае здесь ведущую институциализированную роль играют средства массовой информации (показательно, что не информирования), во втором же - представители гуманитарных и социальных наук, придающие своему видению мира статус объективности с помощью апелляции к авторитету науки.
Однако, стоит сразу заметить, что оба эти источника знаний о мире вряд ли заслуживают упрёков в объективности. В случае СМИ мы имеем дело с целенаправленной подменой при подаче сообщений всей полноты окружающей действительности определенным набором её фрагментов. Не останавливаясь на вопросе о том, какие цели преследует эта подмена, каковы критерии отбора транслируемой информации, отметим лишь два существенных для нас момента. Во-первых, эти цели и методы отбора в подавляющем большинстве случаев не соотносимы с потребностью каждого отдельного человека в определённой информации, необходимой для построения мировосприятия, адекватного и достаточного для удовлетворения его потребностей (прежде всего материальных). Во-вторых, способы отбора информации трансформируют по своему образу и подобию информационные (подменившие собой духовные) потребности личности. Ведь доступный набор объектов удовлетворения потребностей в значительной мере обуславливает и формирование самих потребностей.
Похожая ситуация наблюдается и в случае профессиональной тотализации видения мира. В силу объективной ограниченности наш мозг не способен охватить все фрагменты и связи окружающего мира. Поэтому для построения тотальных картин мира отбираются лишь некоторые из них. Затем с помощью применения общепризнанно научных методов теоретизирования из этих кусков реальности и обрывков связей выстраивается модель, которую всеми доступными средствами (и в подавляющем большинстве случаев успешно) пытаются представить как такую, которая адекватно заменяет всё многообразие окружающей действительности. Для нас важно здесь снова то, что осуществляется определённый отбор и подмена. Не важно - то ли в интересах академических амбиций, то ли как следствие осознанной или неосознанной апологетики тех или иных политических, экономических либо других интересов, то ли с какой либо ещё целью. Существенно то, эти интересы и цели не просто выдаются за потребности потребителей данного рода информационной продукции, но и, в конце концов, вытесняют и заменяют их.
Итак, мы не можем объективно отразить даже непосредственно интересующую нас часть действительности. То, что нам всучивают вместо действительно необходимой информации, очень далеко от того, что непосредственно влияет на нашу жизненную ситуацию. Между тем, я чувствую правоту Гегеля и Сартра, когда они утверждают, что напряжение момента можно снять лишь в результате тотализации, включения его в более полную диахронически и снхронически систему связей и мироотношений. Для меня напряжённость моих мироотношений достоверна во всей своей ощутимой (то есть субъективной) полноте. Поскольку же тотализацию нереально осуществить объективно, чтобы пресечь все попытки выдать чужую (к тому же ангажированную) субъективность за так недостающую мне объективность, я сознательно прибегаю к гносеологическому методу субъективной тотализации, онтологической основой которого выступает экзистенциализм, воспринимаемый как субъективный материализм.
Теперь, по сути. Это всё неспроста. И бомбардировки Югославии. И фактическое отторжение у неё исторической родины сербов - Косово. И международная реакция на косовский конфликт. И опущенное НАТОм ООН. И ядерное жонглирование между Индией и Пакистаном. И захват власти в этом же ракетно-ядерном Пакистане военной хунтой. И вялость международной реакции на этот захват. И странный Китай, вполне успешно грызущийся с новым "штатным" мировым полицейским, бряцающий ракетами под самым носом расхорохорившегося Тайваня, превративший почти коммунистическую экономику в наиболее стабильно развивающуюся во всем мире. Неспроста, не смотря на то, что уже почти забыто. И уже почти забыто неспроста ибо стало сглаженным, нормальным, привычным. Неспроста и то, что ещё не переварилось. И применение всей мощи вооруженных сил нашего северо-восточного соседа вплоть до нарушения договора о фланговых ограничениях против то ли международно-террористической то ли национально-освободительной, но до неприличия маленькой Чечни, отплёвывающейся ядохимикатами. И то, что леонидом кучмой был избран действующий Президент Украины благодаря применению "новых" избирательных технологий. И особенно то, что он сам эти технологии благодарит. Ведь этим фактически признается на официальном уровне, что манипулирование массовым сознанием уже является самодостаточным и не нуждающимся в маскировке интересами народа. Кстати, за этим же очень удобно скрывается и злоупотребление служебным положением в корыстных целях. И переход от авторитарного правления к тоталитарному, когда потребность власти в проявление лояльности вытесняется требованием проявлять активную поддержку. И небывалый рост этого тоталитаризма, когда интересам правящей элиты оказываются подчинены все киты экономики, политики и СМИ. Неспроста и то рвение, с каким власть держится за себя. Это рвение все труднее отличить от страха наказания. Значит есть за что. Неспроста и падение гривны, особенно впечатляющее на фоне взлета доллара. Я про всё это где-то слышал. Но есть и то, про что я не узнал. И не знаю я про это тоже неспроста.
Неспроста. Потому, что взаимосвязано. Потому, что имеет общие причины (а может причину). Потому, что проявляется на всех уровнях от всемирного масштаба до жизненной ситуации. Потому, что существует независимо от меня. Потому, что я завишу от этой подавляющей целостности. Завишу и в удовлетворении своих материальных потребностей и как существо моральное.
Я не могу противостоять этой некомфортабельной целостности. Она мне неведома. Выстраивая на рациональной основе образ этой целостности, я получу лишь продукт своего рассудка. Не хотелось бы бороться с ведьмами, с призраками внутри себя.
Остается лишь пытаться членить эту целостность на реально ощутимые фрагменты. Может быть, она существует как таковая лишь благодаря недостаткам нашего мировосприятия. Хотелось бы надеяться. Тогда бы имело смысл сознательно не покупать дорогие товары, если можно найти аналог подешевле, получать и целенаправленно не воспринимать сообщения СМИ-апологетов, участвовать неголосованием в выборах.
Не обломаться бы!…
Не обломимся вместе!

Hosted by uCoz